• slide

29 Niedziela zwykła 18 października 2020 roku
 
Wczoraj po Mszy Świętej o godz. 18.00 Ksiądz Biskup Michał Janocha poświęcił obraz Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który zawisł w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego. Módlmy się, aby pomimo trwających zawirowań osoba Prymasa Tysiąclecia jak najszybciej została wyniesiona na ołtarze.
 
W sobotę 17 października minęła także 16. rocznica koronacji wizerunku MB Zwycięskiej. Oby nasza Patronka rzeczywiście zwyciężała przeciwników chwały Bożej i naszego zbawienia w życiu każdego z nas. 
 
Dzisiejsza niedziela jest Światowym Dniem Misyjnym. Modlimy się, aby jak najwięcej ludzie poznało Boga z imienia. Ofiary zebrane na tacę przeznaczymy na potrzeby misji.
 
W najbliższą środę o godz. 19.30 odbędzie się pierwsza konferencja formacyjna dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii Świętej w naszej parafii.
 
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odbywają się zawsze: w niedziele o godzinie 17.00 razem z Nieszporami, a w dni powszednie po Mszy wieczornej około 18.40.
 
Kalendarz liturgiczny: w poniedziałek przypada wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera, we wtorek św. Jana Kantego, prezbitera, we czwartek św. Jana Pawła II, papieża.
 
Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki, na których możemy wpisywać zmarłych, których imiona chcemy modlitewnie wspominać. Wypominki jednorazowe czytane będą podczas nabożeństwa za zmarłych 2 listopada o godz. 17.00, a wypominki roczne z zasady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Następująca po nich Msza Święta o godz. 17.30 będzie każdorazowo sprawowana w intencji tych zmarłych. Wypełnione kartki przekazujemy osobiście księdzu w zakrystii lub kancelarii.
 
Dziękujemy za złożone ofiary i pracę na rzecz naszej wspólnej świątyni. Zachęcamy też do nabywania i lektury prasy katolickiej.
 
W związku ze wzrostem zachorowani na COVID-19 informujemy, że zgodnie z nowymi obostrzeniami władz sanitarnych, w naszej świątyni jednorazowo w nabożeństwach może brać udział 160 osób. Niezależnie od tych zarządzeń starajmy się, aby wysiłkom ludzkim towarzyszyła nasza usilna modlitwa o zahamowanie koronawirusa, siłę w przezwyciężaniu choroby dla zakażonych a przede wszystkim, aby trosce o zdrowie fizyczne towarzyszyło pragnienie nawrócenia i pokuty za grzechy nasze i świata całego. Do tego celu niech nam służy modlitwa, której wydrukowany tekst można odnaleźć przy wyjściu z kościoła na stoliku z gazetami.
 
Miłosierny Boże, przepraszamy Cię za nasze grzechy, które ciągle ranią i odrzucają Twoją Ojcowską miłość. Żyjemy często tak, jakby Ciebie nie było zapominając, że tylko Ty jesteś źródłem życia i szczęścia. Przeżywamy czas bardzo bolesnego doświadczenia kruchości naszego życia. Na nic nie zasługujemy ze względu na grzechy nasze i świata całego, ale pomnij na ofiarę Twojego umiłowanego Syna i okaż nam swe miłosierdzie. Lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia ale ufamy Tobie! Pomóż nam się ciągle nawracać do Ciebie i udziel nam także pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.