• slide

III Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2015 roku
 
• Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. Romana Rusinka SAC, który w czasie każdej Mszy Świętej głosić będzie kazania o treści misyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem placówki w Sierra Leone prowadzonej przez osoby duchowne i świeckie z naszej diecezji. Po Mszach Świętych przeprowadzi on także kwestę na ten cel.
 
• Także dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę Świętą dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i ich rodziców połączoną z błogosławieństwem i rozdaniem książeczek modlitewnych.
 
• We środę 22 kwietnia grupa osób z naszej wspólnoty wyjeżdża na parafialną pielgrzymkę na Ukrainę „Śladami Trylogii”. Zbiórka o godz. 6.15 przy kościele.
 
• We środę o godz. 18.00 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, a po Mszy Świętej możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godzi. 19.30.
 
• We czwartek przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, a w sobotę święto św. Marka Ewangelisty. Będzie to także dzień imienin Biskupa Marka Solarczyka, którego polecamy modlitwom wiernych.
 
• W najbliższą sobotę 25 kwietnia zapraszamy na Mszę Świętą i odsłonięcie na ścianie naszej świątyni tablicy upamiętniającej ppłk. dypl. Wojciecha Korsaka, wspaniałego żołnierza od roku 1917 walczącego o ustanowienie wschodnich granic Polski, a potem dzielnie broniącego jej niepodległości w latach II wojny światowej na wielu frontach. Bliższe informacje o tym wspaniałym Polaku można znaleźć na stoliku przy wyjściu z kościoła.
 
• Przyszła niedziela będzie dniem modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji wszystkie parafie dekanatu grochowskiego, a więc także nasza, gościć będą przełożonych i alumnów naszego diecezjalnego seminarium duchownego, którzy głosić będą Słowo Boże i dzielić się pięknem życia osób powołanych do wyłącznej służby Panu Bogu.
 
Dziękujemy za złożone ofiary i pracę na rzecz naszej wspólnej świątyni. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
 
Bożemu Miłosierdziu polecajmy naszych zmarłych. W ich intencji odmówmy: Zdrowaś Maryjo. Wieczny odpoczynek.
 
 IV Niedziela Wielkanocna 26 kwietnia 2015 roku
 
• Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji wszystkie parafie dekanatu grochowskiego, a więc także nasza goszczą przełożonych i alumnów naszego diecezjalnego seminarium duchownego, którzy głoszą Słowo Boże i dzielą się pięknem życia osób powołanych do wyłącznej służby Panu Bogu.
 
• We środę przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Po Mszy o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
 
• W piątek 1 maja będzie wspomnienie liturgiczne św. Józefa, rzemieślnika. Msze Święte o godz. 7.00, 17.30 i 18.00. W piątek z racji świątecznego charakteru dnia można spożywać pokarmy mięsne, a ponieważ będzie to I. piątek miesiąca, po ostatniej Mszy Świętej adoracja do godz. 21.00; jak zawsze rozpocznie ją Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 
• Z kolei w przyszłą niedzielę 3 maja przeżywać będziemy  uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte według porządku niedzielnego, po ostatniej adoracja do godz. 21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.
 
• Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Jak co roku sprawowane one będą w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.00, zaś w niedziele na zakończenie Nieszporów.
 
Dziękujemy za złożone ofiary i pracę na rzecz naszej wspólnej świątyni. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
 
Bożemu Miłosierdziu polecajmy naszych zmarłych. W ich intencji odmówmy: Zdrowaś Maryjo. Wieczny odpoczynek.