• slide

Sakramenty

 

Sakramentu chrztu świętego

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w niedziele o godz. 13.00 (w lipcu i sierpniu o godz. 11.30). Istnieje także możliwość chrztu w każdy dowolny dzień, wg indywidualnych ustaleń. Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka (USC); zaświadczenie rodziców chrzestnych ze swoich parafii; zgoda księdza proboszcza na chrzest poza parafią, w wypadku rodziców nie mieszkających na terenie naszej parafii. 

Sakrament małżeństwa

Przygotowanie: kurs przedmałżeński

Aby przyjąć sakrament małżeństwa młodzi powinni: zgłosić się do Kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu; przedstawić aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż 6 miesięcy) i bierzmowania; przedstawić dokument z USC o braku przeszkód; wziąć udział w kursie przedmałżeńskim.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii Świętej rozpoczyna się każdorazowo na początku roku szkolnego i obejmuje dzieci naszej parafii z klas III szkoły podstawowej.

W roku 2025 I Komunia święta dzieci klas trzecich (na prośbę rodziców) jest planowana 31 maja (sobota) o godz. 11:00.

Sakrament bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się każdorazowo na początku roku szkolnego i obejmuje młodzież naszej parafii z pierwszych klas szkóły średniej oraz starszych, którzy tego sakramentu jeszcze nie przyjęli. Ewentualne zgłoszenia szczególne w ciągu roku przyjmuje ksiądz proboszcz.

Sakrament chorych

Kapłani odwiedzają chorych z posługą sakramentalną na życzenie chorych i ich rodzin. W takim przypadku należy ustalić termin wizyty z księdzem. Chorzy niemogący wychodzić z domu, otoczeni są systematyczną opieką sakramentalną w pierwsze soboty miesiąca.