• slide

Duszpasterze

 

KS. DARIUSZ SZCZEPANIUK

Proboszcz

 

Święcenia kapłańskie 24 maja 1997 roku. Doktor prawa kanonicznego (Uniwersytet Navarry, Pampeluna). Prałat Kapituły Katedralnej. Sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego. Wykładowca prawa kanonicznego
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W parafii konkatedralnej od sierpnia 2023 roku.

  

KS. WOJCIECH SOKOŁOWSKI

Wikariusz

 

Święcenia kapłańskie 2 czerwca 2007 roku. Magister teologii (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie). W parafii konkatedralnej od sierpnia 2019 roku.

  

KS. JAN STRZYŻ

Rezydent

 

Święcenia kapłańskie 6 czerwca 1982 roku. Magister teologii z zakresu historii sztuki (PWTW). Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej. W parafii konkatedralnej od sierpnia 2023 roku.